Publicerad: 22 augusti 2019

Lyssna på en podcast om Mänskliga rättigheter

I podcasten Demokratiresan kan du lyssna på avsnitt om medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Ett avsnitt handlar om mänskliga rättigheter där SKL tar upp vilka värden som skapas när vi ställer om till ett arbetssätt med rättighetsbäraren i fokus.

Samtalet handlar om hur mänskliga rättigheter är grundläggande värden i kommuner och regioners kärnuppdrag. Vi tar även upp grundprinciperna för rättighetsbaserat arbetssätt – hur verksamheter kan göra för att delaktiggöra och möta medborgarna för att främja jämlikhet och tillit.

I avsnittet presenteras också SKL:s material och verktyg som finns inom området samt flera goda exempel från kommuner och regioner som redan nu har kommit långt i omställningen till rättighetsbaserat förhållningssätt lyfts fram.

Medverkande är Cecilia Berglin och Cecilia Ramqvist, SKL. Samtalet leds av Malin Svanberg, SKL.

Podcasten Demokratiresan fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

Lyssna på fler podcasts i Demokratiresan

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot