Publicerad 11 mars 2021

Verktygslåda för lika rätt

Verktygslåda för lika rätt presenterar tolv självständiga åtgärdsmodeller inom olika områden. Den bygger på olika städers konkreta erfarenheter och kunskaper.

Det är Europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR), med stöd av EU, som har skapat Verktygslåda för lika rätt. Den finns på svenska svenska samt åtta andra språk.

Tanken med verktygslådan är att ge praktisk vägledning till lokala myndigheter angående åtgärder som kan leda till en påtaglig inverkan i arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter.

Verktygslåda för lika rätt, svenska (PDF) Pdf, 5 MB.

Verktygslåda för lika rätt (Eccar toolkit) på fler språk

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset