Publicerad: 8 oktober 2020

Frivillig ansökan för kommuner om att ingå i förvaltningsområden

Kommuner har möjlighet att frivilligt ansöka om att ingå i förvaltningsområden och därmed bli berättigade till riktade statsbidrag för merkostnader. Regeringen fattar beslut om sådan anslutning efter ansökan av kommun som vill ingå.

Formella krav vid kommunens ansökan

Kommunen behöver inget speciellt formulär för att göra sin ansökan. Det räcker med ett enkelt brev med bilagor. Anmälan bör utformas med utifrån innehållet i 4 § enligt förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk:

Vid prövningen av om en kommun efter anmälan ska få ingå i ett förvaltningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen.

Förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

I anmälan bör det framgå följande:

  • På vilket sätt minoritetens intresse har manifesterats och hur anmälan initierats i kommunen.
  • Politisk förankring ska framgå. Beslut ska vara fattat i kommunstyrelsen och förankrat med respektive minoritet i kommunen.
  • En redovisning för vilka olika kostnader kommunen avser att använda statsbidraget om anmälan bifalls, gärna med viss långsiktighet. Ju utförligare, desto bättre.

Kommunens anmälan skickas till Regeringskansliet

Ansökan eller anmälan är en lång process. Ansökan ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 1 mars ett givet år för att kommunen, om inträde beviljas, ska ingå i förvaltningsområdet från och med året därpå.

Adress dit anmälan ska skickas:
Regeringskansliet, Kulturdepartementet,
Enheten för diskrimineringsfrågor, 103 33 Stockholm.

Vid frågor eller mer information om anmälan vänligen kontakta Regeringskansliet.

Kontakta Regeringskansliet

Demokrati och mänskliga rättigheter, Regeringskansliet

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!