Publicerad: 30 juni 2020

Vad ingår i och reglerar kvinnofridsarbetet?

Kvinnofrid handlar om att stoppa och förebygga mäns hot, trakasserier och våld mot kvinnor och flickor. Sverige har förbundit sig att bekämpa våldet genom en rad internationella och nationella regleringar.

Bild som beskriver begreppet kvinnofrid

Klicka på bilden för att göra den större. Figuren visar att män står för majoriteten av våldet i samhället – både mot kvinnor och mot andra män. Statistik visar att större delen av förövarna är män vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, även om det också finns kvinnliga förövare.

I begreppet kvinnofrid ingår:

 • Mäns våld mot kvinnor
 • Våld i nära relationer
 • Hedersrelaterat våld och förtryck

Men ocskå:

 • Barn som upplever våld i sin familj
 • HBTQ-personers utsatthet i nära relation
 • Prostitution och människohandel för
  sexuella ändamål.

Konventioner och regleringar på kvinnofridsområdet

Sverige har förbundit sig att bekämpa mäns våld mot kvinnor i internationella konventioner och deklarationer och i nationella mål, strategier och föreskrifter.

FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (PDF, nytt fönster)

Istanbulkonventionen (Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet)

CEMR-deklarationen (Europeiska deklarationen för jämställdhet på regional och lokal nivå)

Regeringens jämställdhetspolitiska mål

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsens föreskrifter våld i nära relationer 2014:14

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Jenny Norén
  Projektledare
 • Kerstin Sahlgren
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!