Publicerad: 30 juni 2020

Framgångsfaktorer i kommuners kvinnofridsarbete

Vad behövs för att kommuners kvinnofridsarbete ska vara framgångsrikt och långsiktigt hållbart? SKR har identifierat fem framgångsfaktorer.

Omslag på skiften Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
 • Många vägar in
 • Direkt och adekvat stöd och hjälp
 • Integrera kvinnofridsarbetet i ordinarie strukturer
 • Samverkan med andra samhällsaktörer
 • Nationellt stöd

Faktorerna beskrivs i SKR:s rapport ”Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet – en undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner”. Rapporten ger en fördjupad analys av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner som lyckats bättre än andra enligt Öppna jämförelser 2015 – Stöd till brottsoffer. Rapporten pekar också på framtida utvecklingsområden och ger konkreta tips vad du som strateg, förtroendevald och förvaltningschef kan göra.

Skrift: Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Jenny Norén
  Projektledare
 • Kerstin Sahlgren
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!