Publicerad: 9 december 2019

Förändringsarbete med våldsutövare

Att förändra beteendet hos våldsutövare är en viktig del i arbetet att förebygga våld. SKR har tagit fram kunskapsstöd hur kommuner och regioner kan utveckla arbetet med våldsutövande män, samtidigt som de utsattas trygghet sätts i centrum.

Skriftens framsida

Skrift om förändringsarbete med våldsutövande män

Förändringsarbete med våldsutövare män är ett relativt nytt område där kommuner och regioner efterfrågar mer kunskap. I den här skriften lyfts forskning och beprövad erfarenhet från professionella på fältet. Syftet är att bidra med kunskap om hur kvaliteten kan utvecklas i arbetet med män som utövar eller har utövat våld mot kvinnor i nära relation.

Skrift: Förändringsarbete med våldsutövande män

Webbsänt seminarium

I det här seminariet lyfts utvecklingsområden, kunskap och slutsatser från skriften Förändringsarbete med våldsutövande män. Medverkar gör Maria Eriksson, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Michael af Geijersstam Ottow, enhetschef Kriscentrum Kristianstad och Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, SKR.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare
  • Kerstin Sahlgren
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!