Publicerad: 24 juni 2020

Kurser och konferenser, mänskliga rättigheter och jämställdhet

 • torsdag
  28
  jan
  2021

  Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  Välkommen till en grundkurs om barnkonventionen som lag hålls som den 28 januari 2021. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

Webbutbildningar, beställningsbara utbildningar

SKR har utvecklat olika utbildningsmaterial som kan användas av kommuner och regioner. Utbildningarna är främst framtagna för förtroendevalda eller tjänstepersoner som till exempel arbetar som utbildare eller strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet.

Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter

För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKR en grundläggande utbildning samt fördjupad kompetensutveckling. Det finns också en handledning till utbildningen.

Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter

Lokal utbildning inom mänskliga rättigheter

SKR erbjuder utbildningsdagar till er som vill säkerställa de mänskliga rättigheterna i politik och verksamhet. Utifrån ert syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop.

Lokal utbildning i mänskliga rättigheter

Grundläggande presentation om MR

SKR har tagit fram en grundläggande presentation om mänskliga rättigheter för dig som arbetar i kommun och region. Du som tjänsteperson eller förtroendevald kan till exempel använda presentationen vid gruppdiskussioner eller för utbildning på hemmaplan.

Grundläggande presentation om mänskliga rättigheter

Öva principer för mänskliga rättigheter med kortlek

Principerna om universalism och odelbarhet är grundläggande för mänskliga rättigheter. Det innebär att mänskliga rättigheter gäller för alla människor och att rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Öva principer för mänskliga rättigheter med kortlek

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!