Publicerad: 29 april 2015

SKL lyfte lokal jämställdhet i EU-parlamentet

Kommuner och regioner i Europa måste få vara med och utforma EU:s nya jämställdhetsstrategi. Det säger Ewa Samuelsson, ordförande för jämställdhetsutskottet i CEMR, efter ett seminarium i EU-parlamentet.

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade SKL ett seminarium i EU-parlamentet, tillsammans med de europeiska kommunförbundens samarbetsorganisation CEMR, och på inbjudan av EU-parlamentarikern Anna Hedh.

Ewa Samuelsson (KD), tidigare biträdande socialborgarråd i Stockholm och ordförande i CEMR:s jämställdhetskommitté, betonade i sitt anförande den lokala och regionala nivåns betydelse för jämställdhetsarbetet.

– Vi representerar de politiska nivåer som finns närmast människors vardag och som har bäst förutsättningar att bidra till ett jämställt samhälle. Därför är det så viktigt att vi får möjlighet att påverka EU:s nya jämställdhetsstrategi som ska gälla efter 2015.

2006 antog CEMR en europeisk deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå, den så kallade CEMR-deklarationen. Undertecknaren förbinder sig att verka för jämställdhet i rollerna som arbetsgivare, politisk arena och leverantör av välfärdstjänster. Hittills har 98 kommuner och 15 landsting och regioner i Sverige undertecknat deklarationen (omkring 1 500 i hela Europa).

SKL har på flera sätt varit drivande i CEMR:s jämställdhetsarbete, bland annat genom att finansiera en mekanism för att stödja implementeringen av deklarationen hos alla undertecknare: CEMR Obervatory.

Med stöd från EU pågår just nu arbetet att utveckla indikatorer för att kunna följa upp genomförandet av CEMR-deklarationen.

– Vi är tacksamma för det stöd vi fått från EU, men vi kommer att behöva mer stöd för att fortsätta driva jämställdhetsfrågorna, betonar Ewa Samuelsson.

Ewa Samuelsson pekade bland annat ut bristen på könsuppdelad statistik, särskilt på lokal och regional nivå, och behovet av fortsatt stöd för att samla in data och sprida verktyg för jämställdhetsarbetet.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!