Publicerad: 15 december 2016

SKL får pris för jämställdhetsarbete

SKL har varit en stark förespråkare för att genomföra CEMR-deklarationen både i Sverige och i Europa. Som tack för stödet har SKL fått ett hederspris.

Ilmar Reepalu tar emot pris av CEMR.

Den 12 december firade CEMR att den europeiska jämställdhetsdeklarationen på lokal och regional nivå fyller 10 år. CEMR är kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation i Europa. Deklarationen är en hörnsten i CEMR:s och även SKL:s arbete för jämställdhet.

Som tack för SKL:s stöd utdelade CEMR ett hederspris och en plakett för ”its historical role in the advancement of the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life”.

Särskilt tackade CEMR för det finansiella stödet av uppbyggnaden av det så kallade Observatory, webbplatsen som ger stöd till undertecknare av jämställdhetsdeklarationen:

Observatory - European Charter for equality of women and men in local life

Priset överlämnades av CEMR:s generalsekreterare Frédéric Vallier till Ilmar Reepalu, som tackade med orden:

Vi måste stödja Observatory även i framtiden så att det fortsätter att vara ett användbart verktyg för kommuner och regioner i Europa. Detta är väldigt relevant med tanke på att det finns 480 miljoner kvinnor och män, flickor och pojkar i Europa och kommuner och regioner är de politiska nivåer som är närmast medborgarna. Därför har vi bäst förutsättningar att bekämpa ojämställdhet och arbeta för ett verkligt jämställt samhälle.

Ilmar Reepalu är ordförande i SKL:s internationella beredning och ledamot i CEMR:s Policy Committee.

Fakta

I Europa har 1 620 kommuner och regioner i 33 länder undertecknat jämställdhetsdeklarationen. I Sverige har 118 kommuner, landsting och regioner undertecknat deklarationen.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!