Publicerad: 14 januari 2020

Nätverk för jämställdhet

Nätverk är en viktig del i SKR:s arbete för att stödja medlemmarnas arbete med jämställdhet. Vi vill bygga relationer och skapa förutsättningar för att lära av varandra och göra medlemmarna delaktiga i förbundets verksamhet.

Jämställdhetsnätverket

Nätverket är öppet för jämställdhetsstrateger, centrala kontaktpersoner för jämställdhet och andra som arbetar med jämställdhet inom kommuner och regioner. 

Samarbetsrum är vår digitala mötesplats på webben, där nätverkets medlemmar kan utbyta erfarenhet, kunskaper och information, samt ta del av förbundets arbete med jämställdhetsfrågor.

Så här fungerar samarbetsrum

En eller ett par gånger per år arrangeras en nätverksträff, oftast i Stockholm. Träffarna är alltid webbsända och dokumentation från träffen publiceras i Samarbetsrummet.

Anmälan till nätverket

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!