Publicerad: 14 januari 2021

Fråga och svar

9. Resultatredovisning och spridning

Resultatkonferensen syftar till att inspirera nya organisationer att påbörja ett arbete med jämställdhetsintegrering, att ta del av de andra organisationernas resultat och att ge idéer om hur metoden kan användes för att inkludera fler tvärgående perspektiv i ledning och styrning.

Vad ska uppnås på denna träff?

  • Spridning av resultat av förbättringsarbete med jämställdhetsintegrering.
  • Bli modell eller mentor i benchmarking för nya organisationer som vill samarbeta för jämställdhetsintegrerad ledning och styrning.

Vad som ska uppnås beror på syftet och målgrupp för konferensen. Målgruppen kan vara andra verksamheter i den egna organisationen, eller andra organisationer på lokal, regional eller nationell nivå och syftet kan vara spridning och information eller uppstart av ny benchmarking.

Förberedelser inför konferensen

  • Fyll i sista fliken (Resultatkonferens) på checklistan för jämställdhetsintegrering.
  • Förbereda en systematisk beskrivning av tillvägagångssättet och resultaten av förbättringsarbetet så att resultatet kan överföras till andra organisationer.
  • Ta beslut om ni kan vara mentor/modell i nästa benchmarkingomgång.
  • Skicka slutrapport till SKL.
  • Identifiera framgångsfaktorer, utmaningar och lärdomar för hela projektet.

Material

Checklista för jämställdhetsintegrering (Excel)

Checklista för jämställdhetsintegrering (PDF)

När blir vi Modellkommun/Modellregion?

Deltagande i Modellkommuner/Modellregioner sker i två steg. Det första steget innebär att kommunen eller regionen deltar under cirka ett år som benchmarkingkommun/region. En kommun eller region som ansöker om att få delta i satsningen åtar sig samtidigt att forsätta som mentor för nya deltagare, efter att ha fullföljt benchmarkingomgången. Steg två innebär alltså att under en följande omgång av satsningen agera mentor för nya deltagare.

Mentorskapet innebär inte att kommunen eller regionen nödvändigtvis tar på sig en expertroll när det gäller jämställdhetsintegrering, styrnings- eller ledningsfrågor. Snarare handlar det om att utifrån sin egen erfarenhet som benchmarkingkommun/region kunna vägleda nya deltagare i själva konceptet.

En kommun eller region som genomgått benchmarkingkonceptet och därefter varit mentor i en ny omgång av satsningen, kan titulera sig Modellkommun respektive Modellregion.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!