Publicerad: 11 december 2020

Fråga och svar

6. Arbete på hemmaplan 

Fortsätt det påbörjade förbättringsarbetet utifrån självskattningen och lärdomarna från benchmarking 2.

Vad ska vi uppnå till nästa träff?

 • Verksamhetsförbättring i en specifik verksamhet.
 • Förbättrade system och rutiner för analys och uppföljning för att mäta resultat av jämställdhetsarbetet.
 • Förbättrade rutiner för jämställdhetsintegrerade beslut.
 • Identifiera och planera insatser för förbättring av resultat utifrån mätning och uppföljning.
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.

Hur går vi tillväga?

 • Använd lärdomar från benchmarkingen i det fortsatta systematiska förbättringsarbetet.
 • Involvera fler delar av organisationen.
 • Välj ett eller flera förbättringsområden i system för att följa upp och analysera resultat av jämställdhetsarbetet och verksamhetens resultat för olika grupper av kvinnor män, flickor och pojkar, samt förbättrade rutiner för jämställdhetsintegrerade beslut.
 • Planera för att testa och genomföra en förbättring.
 • Testa att genomföra en förbättring. Testa det som mest sannolikt ger effekt. Börja i liten skala.
 • Studera resultatet. Blev det en förbättring? Har vi hittat rätt lösning? Om inte, testa något annat. Ibland måste en backa tillbaka i stegen.
 • När rätt lösning är funnen ‒ säkra förbättringen och sprid lösningen.
 • Reflektera över lärdomar av förbättringen, kommunicera vad vi har lärt oss.

Konceptet bygger på PDSA-modellen, eller kvalitetscykeln. Använd den modell och det material som er organisation brukar använda för att systematiskt planera, genomföra och följa upp förbättringsarbete.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!