Publicerad: 14 januari 2021

Fråga och svar

5. Andra benchmarkingträffen: Systematiskt förbättringsarbete

Den andra träffen handlar om att följa upp förbättringsarbeten som genomförts sedan förra träffen, benchmarka förbättringsarbeten inom ett specifikt verksamhetsområde och planera för fortsättningen.

Vad ska uppnås på denna träff?

Deltagarna ska efter träffen ha:

 • Idéer om verksamhetsförbättringar att ta med till den egna organisationen
 • Idéer om förbättringar i ledarskap, organisationskultur och förändringsledning för att förbättringsarbetet ska bli hållbart.
 • Stärkt förmåga att kommunicera jämställdhetsutmaningar och vinsterna med jämställdhetsarbetet.
 • En bild av vilka förbättringar som har uppnåtts och som kan överföras till fler verksamheter
 • En plan för hur förbättringsarbetet ska fortsätta och följas upp.

Förberedelser inför träffen

 • Gemensam självskattning i checklistan för jämställdhetsintegrering. Identifiera behov av ytterligare förbättringsarbete. Summera förflyttningen som har skett och dra lärdomar av det.
 • Se filmen Röster om manlighet − Dags för normreform och intervjun med Lena Lundström Stoltz nedan.
 • Analysera hur organisationens ledarskap, kultur och förändringsledning stödjer det fortsatta arbetet.
 • Gör en kommunikationsplan utifrån er intressentanalys: vem behöver veta vad, när och hur?
 • Förbered en presentation utifrån mallen och lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan Benchmarking 3.

Material

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

För deltagarna:Mall: Benchmarking 2 Systematiskt förbättringsarbete (PPT)

Checklista för jämställdhetsintegrering (PDF)

Checklista för jämställdhetsintegrering (Excel)

Mall för intressentanalys (Excel)
Mall för intressentanalys (PDF)

Mall för kommunikationsplan (PDF)

För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar (PDF,)

Mall: Återkoppling efter benchmarkingträffar (Word,)

Mall: Exempel på agenda för benchmarking 2 (PDF)

Röster om manlighet - Dags för normreform

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, och Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, berättar varför dom tycker det är viktigt att jämställdhetsarbetet också riktar sig mot män och normer för manlighet.

Att leda för jämställdhet

Lena Lundström Stoltz, socialdirektör i Stockholms stad, berättar hur hon har drivit Jämställdhetsarbetet som chef och ledare i olika organisationer.

Informationsansvarig

 • Love Nordenmark
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!