Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

4. Andra benchmarkingträffen: Systematiskt förbättringsarbete

Den andra träffen handlar om att följa upp förbättringsarbeten som genomförts sedan förra träffen, benchmarka förbättringsarbeten inom ett specifikt verksamhetsområde och planera för fortsättningen.

Vad ska uppnås på denna träff?

Deltagarna ska efter träffen ha:

 • Idéer om verksamhetsförbättringar att ta med till den egna organisationen
 • Idéer om förbättringar i ledarskap och organisationskultur för att förbättringsarbetet ska bli hållbart
 • En bild av vilka förbättringar som har uppnåtts och som kan överföras till fler verksamheter
 • En plan för hur förbättringsarbetet ska fortsätta och följas upp.

Förberedelser inför träffen

 • Gemensam självskattning i checklistan för jämställdhetsintegrering. Identifiera behov av ytterligare förbättringsarbete. Summera förflyttningen som har skett och dra lärdomar av det.
 • Se filmen Röster om manlighet - Dags för normreform och intervjun med Lena Lundström Stoltz nedan.
 • Analysera hur organisationens ledarskap och kultur stödjer det fortsatta arbetet.
 • Förbered en presentation utifrån mallen och lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan Benchmarking 3.

Material

För deltagarna:

Mall: Mall: Benchmarking 2 Systematiskt förbättringsarbete (PPT, öppnas i nytt fönster)

Checklista för jämställdhetsintegrering (Excel, öppnas i nytt fönster)För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar (PPT, öppnas i nytt fönster)

Mall: Återkoppling efter benchmarkingträffar (Word, öppnas i nytt fönster)

Mall: Exempel på agenda för benchmarking 2 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Röster om manlighet - Dags för normreform

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, och Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, berättar varför dom tycker det är viktigt att jämställdhetsarbetet också riktar sig mot män och normer för manlighet.

Att leda för jämställdhet

Lena Lundström Stoltz, socialdirektör i Stockholms stad, berättar hur hon har drivit Jämställdhetsarbetet som chef och ledare i olika organisationer.

Informationsansvarig

 • Love Nordenmark
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!