Publicerad: 14 januari 2021

Fråga och svar

2. Uppstart

SKR bjuder in till en gemensam uppstartsträff för samtliga deltagare i den aktuella omgången av Modellkommuner/Modellregioner. Uppstartsträffen syftar till att skapa en gemensam bild av modellen och vad som ska uppnås samt till att knyta kontakter med övriga deltagare.

Vad ska vi uppnå på denna träff?

  • En gemensam bild av modellen, hur arbetet går till och vad som ska uppnås.
  • Ökad kunskap om vanliga ojämställdhetsproblem och hur de kan upptäckas och åtgärdas.
  • Förståelse för ledningens roll för hållbart arbete med jämställdhetsintegrering.
  • Förståelse för kommunikation som ett verktyg i förändringsledningen.
  • Etablera kontakt med övriga deltagare.

Förberedelser inför träffen

  • Deltagande organisationer utser politiker, chefer, strateger och övriga nyckelpersoner som ska delta i benchmarkingen, ser till att de är införstådda med sitt uppdrag, samt har avsatt tid för träffarna.
  • Deltagarna beskriver nuläge och fakta om sin organisation utifrån mallen Organisationsfakta och kompetensinventering och lägger ut beskrivningen på projektplattformen i god tid före träffen.

Material

Organisationsfakta och kompetensinventering (PPT, öppnas i nytt fönster)

Presentation av konceptet benchmarking (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!