Publicerad: 14 januari 2020

Fråga och svar

2. Första benchmarkingträffen: Ledning och styrning

Under första benchmarkingträffen påbörjas arbetet med att jämställdhetsintegrera styrning och ledning. Genom erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion tillsammans med samarbetsparterna uppstår idéer till förbättringar.

Vad ska vi uppnå på denna träff?

  • En bedömning av om systemen för ledning och styrning är jämställdhetsintegrerade.
  • Idéer om förbättringar för att säkerställa styrning och ledning, som resulterar i jämställd service och resursfördelning för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.
  • En plan för det arbete på hemmaplan som ska starta efter träffen.

Förberedelser innan träffen

  • Titta på Vägledning för jämställdhetsintegrering steg 1 till 5. Vägledningen består av tio viktiga moment för jämställdhetsintegrering av styrning och ledning. Under varje block finns en förklarande text som beskriver vad momentet innebär och vilken roll som politiker, chefer, strateger och andra nyckelpersoner har för just det momentet.

Vägledning för jämställdhetsintegrering

  • Se filmen Styrkedjan.
  • Genomför en gemensam självskattning på checklistan för jämställdhetsintegrering.
  • Gå igenom presentationen av kompetensinventering och nyckeltal från uppstartsträffen.
  • Utifrån ovanstående, reflektera över och beskriv hur organisationens styrsystem ser ut, var finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat idag? Var saknas det? Har vi kännedom om eventuella ojämställdhetsproblem?
  • Identifiera förbättringsområden.
  • Förbered presentation utifrån mallen och lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan Benchmarking 1.

Material

Samtliga dokument öppnas i nytt fönster.

För deltagarna:

Checklista för jämställdhetsintegrering (Excel, nytt fönster)

Mall: Benchmarking 1 Ledning och styrning (PPT, nytt fönster)

Planera, följa upp och åtgärda - Styrsnurran

För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar (PDF, nytt fönster)

Återkoppling efter benchmarkingträffar (Word, nytt fönster)

Exempel på agenda för Benchmarking 1 (PDF, nytt fönster)

Styrkedjan

I filmen Styrkedjan berättar Gertrud Åström om varför styrning, ledning och uppföljning måste hänga ihop för att kunna bli jämställdhetsintegrerade.

Att styra i komplexitet

Klara Palmberg Broryd är strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun. I filmen berättar hon om vikten av att ledningen pratar ihop sig om en gemensam riktning, om vilken förändring de vill åstadkomma för brukarna, för att kunnda driva förändring i komplexa system.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!