Publicerad: 27 oktober 2020

Fråga och svar

1. Uppstart

Uppstartsträffen syftar till att skapa en gemensam bild av modellen och vad som ska uppnås samt till att knyta kontakter med övriga deltagare.

Vad ska vi uppnå på denna träff?

  • En gemensam bild av modellen, hur arbetet går till och vad som ska uppnås.
  • Ökad kunskap om vanliga ojämställdhetsproblem och hur de kan upptäckas och åtgärdas.
  • Förståelse för ledningens roll för hållbart arbete med jämställdhetsintegrering.
  • Etablera kontakt med övriga deltagare.

Förberedelser inför träffen

  • SKL arrangerar och bjuder in till träffen.
  • Deltagande organisationer utser politiker, chefer, strateger och övriga nyckelpersoner som ska delta i benchmarkingen, ser till att de är införstådda med sitt uppdrag, samt har avsatt tid för träffarna.
  • Deltagarna beskriver nuläge och fakta om sin organisation utifrån mallen Organisationsfakta och kompetensinventering och lägger ut beskrivningen på projektplattformen i god tid före träffen.

Material

Organisationsfakta och kompetensinventering (PPT, öppnas i nytt fönster)

Presentation av konceptet benchmarking (PDF, öppnas i nytt fönster)

Checklista för jämställdhetsintegrering (Excel, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!