Publicerad: 10 december 2020

Fråga och svar

1. Förberedande utbildning

Den förberedande utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering inför uppstarten av Modellkonceptet. Det är en webbutbildning som kan göras individuellt, men deltagarna kan ha stort utbyte av att diskutera utbildningen i grupp.

Utbildningen erbjuds via den lärplattform som deltagarna i modellkonceptet använder som kontaktyta under arbetets gång. Länk till plattformen mejlas till deltagarna från projektledningen.

Efter utbildningen ska deltagarna

  • känna till de olika stegen i modellkonceptet och hur deltagarna benchmarkar med varandra
  • ha grundläggande kunskap om jämställdhetsintegrering som strategi
  • ha grundläggande kunskap om svensk jämställdhetspolitik och internationella beslut som påverkar området
  • har fått ökad förståelse för varför ett jämställdhetsarbete behövs

Målgrupp för utbildningen är organisationens politiker, chefer och nyckelpersoner. SKR rekommenderar att utbildningen därefter används i organisationen för att öka förståelsen bland chefer och medarbetare för jämställdhetsarbetet. Det är bra om minst 20−30 personer deltar i utbildningen, för att så tidigt som möjligt skapa förankring och legitimitet inom organisationen för strategin jämställdhetsintegrering och vad den kan resultera i.

Exempel på deltagare är förtroendevalda från opposition och majoritet, chefer från kommunledningsgruppen och förvaltningschefer, samt nyckelpersoner såsom strateger för jämställdhet, mångfald, hållbarhet, ansvarig för Agenda 2030/hållbarhet, HR-personer, ekonomer, statistiker, controller, kvalitetsutvecklare och andra. Bjud gärna in kommunens bolag med VD och någon mer från ledningsgruppen eller styrelsen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!