Publicerad: 8 januari 2020

Frågor och svar om Modellkommuner och Modellregioner

Modellkommuner och Modellregioner är SKR:s stöd till utveckling av jämställdhetsintegrerad ledning och styrning. Men vem kan vara med i satsningen? Och hur går det till? Här finns svar på de vanligast frågorna.

Kommer benchmarkingen ske med de kommuner som ligger i geografisk närhet?

SKR försöker i möjligaste mån para ihop kommuner som ligger nära varandra, för att underlätta resor och kontakter. Kommuner kan om så önskas även paras ihop om de vill arbeta med samma tema när det gäller verksamhetsförbättringar.

Kan Modellkommuner vara ett stöd i arbetet med att genomföra CEMR-deklarationen?

Ja, konceptet kan både ge draghjälp till och bidra med en större systematik i arbetet med att ta fram en handlingsplan för genomförandet av deklarationen.

Vad innebär det att vara mentorskommun efter att man deltagit i Modellkommuner?

Mentorskommun/Mentorsregion deltar i benchmarkingträffarna och delar med sig av erfarenheterna från sitt eget arbete med konceptet. Det är ett sätt för tidigare deltagare att fortsätta utveckla sin jämställdhetsintegrering av ledning och styrning.

Vilka brukar vara nyckelpersoner i kommuner?

Strateger, kvalitetsansvariga, controllers och andra som arbetar på strategisk nivå med planering, uppföljning och utveckling.

Måste vi ha förankrat/pratat med andra kommuner/regioner innan vi skickar in intresseanmälan?

Det kan förstås vara bra att diskutera medverkan i satsningen med närliggande kommuner/regioner, men SKR föreslår en matchning utifrån de som anmält intresse.

Måste kommunen delta med samtliga verksamheter i jämställdhetsarbetet?

Nej, vi jobbar med den övergripande ledningen och styrningen och väljer ut en verksamhet där vi testar att den jämställdhetsintegrerade styningen och uppföljningen fungerar hela vägen ut i linjen.

Vilka kommuner får vara med i Modellkommuner? Hur görs urvalet?

För att få vara med i Modellkommuner eller Modellregioner måste organisationen ha ett politiskt beslut om jämställdhetsintegrering. Kommunen/regionen förbinder sig att delta med funktionerna politiker, chef, nyckelperson, att följa konceptet och att ställa upp som mentor för nya verksamheter efter sin medverkan som modellkommun/modellregion.

Är det en chef som ska skicka in anmälan eller kan jämställdhetsstrateg göra det?

Det går bra att strategen skickar in anmälan, men det ska framgå hur den har förankrats i ledningen. 

Vilka ska åka till de gemensamma träffarna i Stockholm?

Alla chefer, politiker och nyckelpersoner bör delta vid uppstartsmötet och resultatkonferensen. Vid strategträffarna deltar enbart strateger.

Vilka träffar ska nyckelpersonerna från kommunerna delta i ?

Nyckelpersonerna träffas för planering inför varje benchmarkingomgång, på plats i Stockholm eller via Skype om det är möjligt.

Finns krav på hur långt man kommit med jämställdhetsarbetet?

Nej, men det måste finnas en vilja och ambition från högsta ledningen om att komma i gång med arbetet, dokumenterat genom ett politiskt beslut t.ex att organisationen har skrivit under CEMR-deklarationen.

När blir man Modellkommun/Modellregion?

Deltagande i Modellkommuner/Modellregioner sker i två steg. Det första steget innebär att kommunen eller regionen deltar under cirka ett år som benchmarkingkommun/region. En kommun eller region som ansöker om att få delta i satsningen åtar sig samtidigt att forsätta som mentor för nya deltagare, efter att ha fullföljt benchmarkingomgången. Steg två innebär alltså att under en följande omgång av satsningen agera mentor för nya deltagare.

Mentorskapet innebär inte att kommunen eller regionen nödvändigtvis tar på sig en expertroll när det gäller jämställdhetsintegrering, styrnings- eller ledningsfrågor. Snarare handlar det om att utifrån sin egen erfarenhet som benchmarkingkommun/region kunna vägleda nya deltagare i själva konceptet.

En kommun eller region som genomgått benchmarkingkonceptet och därefter varit mentor i en ny omgång av satsningen, kan titulera sig Modellkommun respektive Modellregion.

Kan Modellkommuner vara ett stöd i arbetet med Agenda 2030?

Jämställdhet är ett eget mål (5) dessutom ska hela Agenda 2030 ha ett jämställdhetsperspektiv, därigenom kan Modellkommuner vara ett stöd för hela ert arbete med att nå era hållbarhetsmål.

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!