Publicerad: 28 februari 2020

Fråga och svar

Vilka ska åka till de gemensamma träffarna i Stockholm?

Alla chefer, politiker och nyckelpersoner bör delta vid uppstartsmötet och resultatkonferensen. Vid strategträffarna deltar enbart strateger.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!