Publicerad: 23 april 2019

Fråga och svar

Vilka kommuner får vara med i Modellkommuner? Hur görs urvalet?

För att få vara med i Modellkommuner eller Modellregioner måste organisationen ha ett politiskt beslut om jämställdhetsintegrering. Kommunen/regionen förbinder sig att delta med funktionerna politiker, chef, nyckelperson, att följa konceptet och att ställa upp som mentor för nya verksamheter efter sin medverkan som modellkommun/modellregion.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!