Publicerad: 14 januari 2020

Fråga och svar

När blir man Modellkommun/Modellregion?

Deltagande i Modellkommuner/Modellregioner sker i två steg. Det första steget innebär att kommunen eller regionen deltar under cirka ett år som benchmarkingkommun/region. En kommun eller region som ansöker om att få delta i satsningen åtar sig samtidigt att forsätta som mentor för nya deltagare, efter att ha fullföljt benchmarkingomgången. Steg två innebär alltså att under en följande omgång av satsningen agera mentor för nya deltagare.

Mentorskapet innebär inte att kommunen eller regionen nödvändigtvis tar på sig en expertroll när det gäller jämställdhetsintegrering, styrnings- eller ledningsfrågor. Snarare handlar det om att utifrån sin egen erfarenhet som benchmarkingkommun/region kunna vägleda nya deltagare i själva konceptet.

En kommun eller region som genomgått benchmarkingkonceptet och därefter varit mentor i en ny omgång av satsningen, kan titulera sig Modellkommun respektive Modellregion.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!