Publicerad 8 april 2021

Nu kan ni anmäla er till nästa omgång av Modellkommuner och Modellregioner

Den 13-14 september 2021 startar nästa omgång av modellkonceptet för jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner. Fram till den 1 juni kan kommuner och regioner anmäla intresse av att delta.

I SKR:s modellkoncept jämställdhetsintegrerar deltagarna sin styrning och ledning. Syftet är att kunna erbjuda likvärdig service och en jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar i kommunen eller regionen.

Jämställdhetsintegrering bidrar till högre kvalitet i verksamheten, till arbetet med Agenda 2030, och till implementeringen av den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal nivå (CEMR-deklarationen).

I SKR:s modellkoncept arbetar deltagarna systematiskt under drygt ett års tid för att utbyta erfarenheter och lära av varandra i grupper om två eller tre (så kallad benchmarking). Tidigare deltagare i satsningen medverkar som vägledare genom konceptet, mentorer. Det ger dem samtidigt en möjlighet att fortsätta utveckla sitt eget jämställdhetsarbete.

Den nya omgången av Modellkommuner/Modellregioner pågår från 13-14 september 2021 till mars 2023. Fram till den 1 juni 2021 kan kommuner och regioner anmäla sitt intresse av att delta.

Intresseanmälan för kommuner

Intresseanmälan för regioner

Spridningen av modellkonceptet

  • Satsningen på Modellkommuner startade med en pilot 2015. Hittills har ett 40-tal kommuner deltagit i modellkonceptet.
  • Den 3 november 2020 startade en ny omgång, där Karlstad, Kramfors, Karlskrona och Vaxholm deltar. Som mentorer deltar Kalmar och Örnsköldsvik.
  • 2018-2020 genomfördes en pilot där fem regioner deltog i modellkonceptet: Gotland, Halland, Norrbotten, Värmland och Västerbotten.

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset