Publicerad: 5 november 2020

Modell för jämställd verksamhet i kommuner och regioner

I Modellkommuner och Modellregioner jämställdhetsintegrerar deltagarna sin styrning och ledning. Konceptet ska bidra till högre kvalitet i verksamheten och kan användas för arbetet med Agenda 2030.

Jämställdhetsintegrering syftar ytterst till att kunna erbjuda likvärdig service och en jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

I Modellkommuner följer deltagarna ett strukturerat koncept under drygt ett års tid för att utbyta erfarenheter och lära av varandra, genom så kallad benchmarking. Tidigare deltagare i satsningen medverkar som mentorer för att stötta benchmarking-kommunerna. Det ger samtidigt mentorerna möjlighet att fortsätta utveckla sitt eget jämställdhetsarbete.

Den 3 november startade den fjärde omgången av satsningen, med fem nya deltagare: Grums, Karlstad, Kramfors, Karlskrona och Vaxholm. Som mentorer deltar Kalmar och Örnsköldsvik.

Pilot med Modellregioner går i mål

Under snart två års tid har regionerna Norrbotten, Västerbotten, Värmland, Gotland och Halland testat och utvecklat modellkonceptet vidare. Den 16 december avslutas satsningen med en resultatkonferens.

Spridningen av Modellkommuner

Satsningen på Modellkommuner startade med en pilot 2015. Förutom de som syns på kartan, har ett antal kommuner i Norrbotten, tre stadsdelar i Stockholms stad, och ett antal förvaltningar i Eskilstuna kommun deltagit. I november 2020 startar den fjärde omgången. 

Modellkommuner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!