Publicerad 31 augusti 2021

Jämställdhetsintegrering genom ömsesidigt lärande

I SKR:s modellkoncept jämställdhetsintegrerar kommuner och regioner sin styrning och ledning för att kunna ge likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

Genom systematiska jämförelser med varandra (benchmarking) och ett ömsesidigt lärande, stärker deltagarna jämställdhetsperspektivet i sina system för styrning och ledning.

Från varje organisation deltar en hög politiker, en hög chef och en strateg eller motsvarande nyckelperson. Vid behov involveras ytterligare nyckelpersoner, som controller, statistiker och kommunikatör.

Deltagarna följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

Varje omgång av modellkoncpetet inleds med en gemensam uppstartskonferens och avslutas med en resultatkonferens, där deltagarna redovisar sina resultat. Inför uppstartskonferensen genomgår deltagarna en förberedande webbutbildning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Tidigare deltagare kan vara mentorer

Tidigare deltagare i satsningen medverkar som vägledare i själva konceptet, mentorer, vilket ger dem en möjlighet att fortsätta utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering bidrar till högre kvalitet i verksamheten, till arbetet med Agenda 2030, och till implementeringen av den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal nivå (CEMR-deklarationen).

Nästa omgång av Modellkommuner/Modellregioner startar 13-14 september 2021 och pågår till februari 2023. För första gången kommer två regioner och en kommun att arbeta tillsammans i modellkonceptet: Region Östergötland, Region Kronoberg och Lunds kommun. Regionerna Värmland, Västerbotten och Norrbotten deltar som mentorer.

Spridningen av modellkonceptet

  • Satsningen på Modellkommuner startade med en pilot 2015. Hittills har ett 40-tal kommuner deltagit i modellkonceptet.
  • 2018-2020 genomfördes en pilot där fem regioner deltog i modellkonceptet: Gotland, Halland, Norrbotten, Värmland och Västerbotten.
  • Den senaste omgången av modellkonceptet startade i november 2020 och pågår till maj 2022. Karlstad, Karlskrona, Kramfors och Vaxholm deltar, med Kalmar och Örnsköldsvik som mentorer.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset