Publicerad: 13 november 2020

Fråga och svar

3. Högsta cheferna tar ansvar för att politikernas jämställdhetsbeslut genomförs

En framgångsfaktor i allt förbättringsarbete är att medarbetare och andra involverade förstår varför det är viktigt och vad det ska leda till. Därför behöver cheferna tydligt kommunicera syftet med jämställdhetsarbetet, och visa att det är viktigt genom att prata om det i olika sammanhang.

Ställ krav, ge förutsättningar

Ett övergripande beslut i organisationen om jämställdhetsintegrering innebär att det inte är fritt valt arbete, men chefer och medarbetare måste också få förutsättningar för att klara uppdraget, vad gäller resurser och prioriteringar.

Genom att låta göra en grundlig intressentanalys, får ledningen en bild av vilka personer, funktioner eller organisationer som påverkas av förbättringsarbetet, eller som kan påverka förbättringsarbetets resultat. Analysen ger också strategier för att hantera olika kategorier av intressenter.

Efterfråga förslag på åtgärder

Höga chefer behöver följa upp verksamheternas resultat utifrån olika grupper av kvinnor och män och skapa förutsättningar för organisationen att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner.

Om analyser avslöjar brister i jämställdheten, ska ledningen efterfråga förslag på åtgärder. Om förslagen uteblir är det viktigt att ledningen påtalar detta.

Ge jämställdhetsarbetet plats i olika forum

Arbetet med jämställdhetsintegrering bör vara en återkommande punkt på dagordningen för chefs- och presidiekonferenser, högsta ledningsgrupp, ledningsgrupper och andra forum där cheferna samlas. Chefer och medarbetare som får tillfälle att berätta om egna goda exempel kan inspirera andra förvaltningar eller enheter, och får samtidigt känna sig stolta och nöjda över vad de har åstadkommit.

Genom att ta upp jämställdhetsarbetet i dialogen med chefer och medarbetare, i utvecklingssamtal och lönesamtal, säkerställer ledningen att politikens beslut genomförs i organisationen.

Kommunikationstips

Walk the talk. Genom att systematiskt och konsekvent ta upp jämställdhetsperspektivet kommunicerar den högsta ledningen att det är en viktig fråga som alla ska jobba med.

Det kan krävas övning för att bli trygg i sina budskap. Ett sätt är att göra rollspel i chefsgruppen där deltagarna turas om att kort presentera varför arbetet är viktigt, vilka konsekvenser det ska leda till och hur det hänger ihop med kommunens eller regionens övriga arbete. Testa att presentera för olika tänkta målgrupper: medarbetare, kollegor i olika nätverk, skoleleverna på studiebesök, grannen och så vidare.

Använd resultatet från intressentanalysen som grund för kommunikationsarbetet. En kommunikationsplan kan struktureras utifrån vägledningens tio delar med några genomgående frågor (se mall nedan):

  • Vem behöver veta vad i samband med just den här punkten? (Vilka är intressenterna, och vilka behov har de?)
  • När behöver de få veta det?
  • Hur ska de få veta det?

Hållbar förändring kräver både kultur och struktur

Lena Lundström Stoltz, socialdirektör i Stockholms stad, har drivit jämställdhetsarbete i flera organisationer. Här svarar hon på tre frågor om vad som krävs för att lyckas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!