Publicerad: 28 november 2019

Filmer om jämställdhet

Jämställdhet handlar om snöröjning, skolbetyg och föräldraskap, om förändringar i människors vardag. Som stöd för jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner tar SKR fram filmer med lärande exempel.

Se dem själv för att få inspiration eller visa dem på kursen, på arbetsplatsträffen eller i andra sammanhang där ni lyfter jämställdhetsfrågor. Filmerna finns i Youtube-kanalen SKR Jämställdhet och är samlade i olika spellistor:

Jämställdhetsintegrering – så funkar det

Att ha med ett jämställdhetsperspektiv i alla led av planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning - det är jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering - så funkar det

Bättre verksamhet med jämställdhetsintegrering

17 filmer om hur ett jämställdhetsperspektiv kan ge bättre vård, skola, omsorg, sanmhällsplanering - med fokus på konkreta effekter för invånarna.

Bättre verksamhet med jämställdhetsintegrering

Män och jämställdhet

Jämställdhetsarbetet blir effektivare när vi utmanar skadliga normer för maskulinitet och involverar män och pojkar i arbetet.

Män och jämställdhet

Hot och hat mot förtroendevalda

Förtroendevalda kvinnor möter andra typer av hot och hat än sina manliga kolleger, kopplat till sexualitet eller kön. Unga, invandrare och homosexuella är andra särskilt utsatta grupper.

Hot och hat mot förtroendevalda

Röster om manlighet - Män och hälsa

Av de som besöker ungdomsmottagningar i Sverige är 11 procent pojkar och unga män. "Jag behövde lära mig att prata om mina känslor", säger Jonatan Nilsson som går till Mottagningen för unga män i Göteborg 2-3 gånger i månaden.

Jämställd snöröjning i Karlskoga

Män åker mer bil än kvinnor, medan kvinnor i större utsträckning än män går, cyklar och åker kollektivt. Det var utgångspunkten när en grupp chefer i Karlskoga analyserade snöröjningen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!