Publicerad: 18 augusti 2020

Så följs Sveriges arbete upp

Kan en stat bli straffad om den inte lever upp till barnkonventionen? Hur vet svenska staten att Sverige är på rätt väg? Hur följer FN-kommittén för barnets rättigheter upp staternas tillämpning av rättigheterna?

Presentation

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation om hur Sveriges arbete med barnkonventionen följs upp.

Så följs Sveriges arbete upp (PPT, nytt fönster)

Så följs Sveriges arbete upp (PDF, nytt fönster)

Diskussionsfrågor

Nedan följer ett antal frågor som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget.

  • Hur tror du eller ni att det påverkar tillämpningen av konventionen att det inte finns en internationell domstol att överklaga till?
  • Känner du eller ni till FN-kommitténs generella kommentarer?
  • På vilket sätt borde FN-kommitténs sammanfattande kommentarer spridas i Sverige så att så många som möjligt får kännedom om de synpunkter FN har.

Frågorna till Så följs Sveriges arbete upp (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!