Publicerad: 14 april 2020

Barnkonventionens grundläggande principer

Artiklarna 2, 3, 6, 12, 4 och 42 är de grundläggande principerna och de generella implementeringsartiklarna. De gäller för alla och ska ses som en tolkningsram för de andra rättigheterna i konventionen.

Presentation av barnkonventionens grundläggande artiklar

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation av barnkonventionens grundläggande principer, artikel 2, 3, 6, 12, 4 och 42.

Konventionens grundläggande principer och implementeringsartiklar (PPT, nytt fönster)

Konventionens grundläggande principer och implementeringsartiklar (PDF, nytt fönster)

Diskussionsfrågor

Här finns ett antal frågor som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget.

  • Vad kan du eller ni göra för att ytterligare stärka barnets rättigheter med utgångspunkt i de grundläggande principerna och implementeringsartiklarna?
  • Finns det någon rättigheter du eller ni tycker är viktigare än någon annan?
  • Vilken i så fall?
  • Varför just den?
  • Vad kan en enskild individ göra för att genomföra rättigheterna?
  • Hur tycker du eller ni att ett land ska göra för att rättigheterna ska genomsyra alla nivåer i landet?

Diskussionsfrågorna till Artikel 2, 3, 6, 12, 4 och 42 (PDF, nytt fönster)

Läs mer

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!