Publicerad: 18 september 2020

Emmaboda kommun, beståndsdelar

Emmaboda kommun ligger i Småland och har knappt 10 000 invånare. Beslutet om att arbeta med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter togs i styrelsen 2016. Sedan dess har några initiativ tagits för att flytta fram barnrättsfrågorna i organisationen, men det har tagit tid.

Från beslut till handling

Nedan presenteras de beslut och aktiviteter som varit avgörande för modellens framväxt.

Beslut

2016

Beslut i kommunstyrelsen om att arbeta med barnets mänskliga rättigheter.

Organisation

2016

För barnrättsarbetet utsågs en arbetsgrupp med sju representanter. Den bestod av en samordnare från kommunledningskontoret och sex personer från olika förvaltningar.

2019

Utses en ny arbetsgrupp. Nu med samordnaren från kommunledningskontoret och fyra personer som arbetar på en strategisk nivå i olika förvaltningar.

Dokument

2019

Det pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för kommunens arbete med barnets rättigheter. Arbetsgruppen tar fram handlingsplanen.

Aktiviteter

2017

Fullmäktige utbildas om barnets rättigheter.

Chefsgruppen (utom förvaltningschefer) utbildas om barnets rättigheter.

2018

Kommunen medverkar i SKR:s nyhetsbrev om barnets rättigheter. Intervjuer genomfördes med kommunchef, kommunstyrelsens dåvarande ordförande och samordningspersonen.

I samband med framtagandet av denna modell genomfördes intervjuer med förvaltningscheferna och kommunstyrelsens nya ordförande.

Emmaboda kommun går med i det nybildade barn- och ungdomsnätverket för Kalmar län.

Kortleksövningar

Arbetsgrupper och politiska grupper har genomfört kortleksövningar. De kortlekar som använts är SKR:s kortlekar med konventionens artiklar på ena sidan och frågor att reflektera över på andra sidan. Grupperna har fokuserat på artikel 1, 2, 3.1, 6 och 12.

Ljusmanifestation

Förskolebarnen tände ljuslyktor runtom i centrala Emmaboda för att uppmärksamma barnkonventionen och barnrättsdagen, FN dagen den 24 oktober.

Barns teckningar

Elever i förskolan har ritat teckningar om rättigheterna som sedan publicerades på kommunens hemsida. Bilderna är barnens tankar och hur de ser på rättigheterna.

Barnrättsdag

Ett samarbete mellan Vimmerby, Emmaboda, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmar, Kommunförbundet och MUCF. Både politiker och medarbetare i Emmaboda kommun deltog vid dagen och var positiva till den. Barnrättsdagen är tänkt att vara en återkommande aktivitet som kommunerna och regionen kommer arbeta för att ha kvar.

Ambition om artikel 12 i vecka 12

En ambition har, sedan arbetsgruppen bildades, varit att genomföra en vecka med fokus på barnrätt och arbetet som görs i frågan. Så här långt finns tanken enbart på papper men är fortfarande en aktivitet som gruppen vill förverkliga.

Framgångsfaktorer

En framgångsfaktor är att det finns en samordningsfunktion som är placerad på kommunledningskontoret. Det medför att den personen har både insyn i beslut och i hur diskussionerna går i olika frågor. Placeringen medför även att det är nära till regelbundna avstämningar med såväl kommunledning och förvaltningsledning som politisk ledning.

Framtiden

Av olika skäl har arbetet avstannat men under hösten 2019 har en ny handlingsplan tagits fram för det fortsatta arbetet. Den kommer att ge en riktning för hur barnrättsarbetet i Emmaboda kommun ska fortskrida.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!