Publicerad: 11 april 2019

Barnrättsstrategernas arbete i Skurups kommun

I Skurups kommun rustas Barn- och ungdomsfullmäktige inför att konventionen blir lag.

Här utvecklas Barn- och ungdomsfullmäktig, BUF, med fokus på att rusta kommunen inför att barnkonventionen blir lag. Politikerna från Kommunfullmäktiges presidium är idag presidium för BUF också och de är med i utvecklingsarbetet. Efter möten med BUF-mentorerna (pedagoger) som ansvarar från skolornas håll för BUF-ledamöterna (eleverna) och möten med skolråden har utarbetat en ny struktur för hur möten ska hållas utifrån de synpunkter som alla berörda har haft.

Effekter

Effekten förväntas bli att barn och unga upplever att de kan påverka på riktigt, att beslut som bifalls följs upp och faktiskt genomförs. Vi hoppas även att fortbildningsinsatserna för både BUF-mentorerna och BUF-ledamöterna gör att det demokratiska arbetet utvecklas vidare.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!