Publicerad: 18 augusti 2020

Barnrättsstrategernas arbete i Skåneidrotten

Barn- och ungdomsidrotten är en ideell verksamhet, som har ett nätverk för Barnrättsstrateger.

I princip alla Skånes 33 kommuner är involverade via 8-9 idrotters distriktsförbund och 5 barnrättsutbildade på Skånes Idrottsförbund.

Utöver det större Barnrättsstrateg-nätverket (som hålls ihop av Barnrättsforum Skåne) så har Skåneidrotten ett särskilt nätverk för dem som agerar inom den ideella sektorn bland idrottsföreningar. Nätverket träffas terminsvis och har haft inspirationsföreläsningar om barnrättsperspektivet inom idrotten med diskussioner om problem och lösningar som kan dyka upp i verksamheterna.

Nätverket hjälps åt att årligen arrangera Barnidrottskonvent, 2019 blir fjärde året.

En av Barnrättsstrategerna, som också är Barnidrottsombud, agerar koordinator och bollplank för övriga Barnrättsstrateger när det uppstår barnrättsrelaterade problem eller fall.

Skåneidrotten deltar i närverket ”Barnens rätt i Skåne” tillsammans med flera andra barnrättsorganisationer (till exempel Rädda barnen, MMD, Sveriges ungdomsråd) och samverkar strukturerat med Bris.

Effekter

Tack vare utbildningen till barnrättsstrateg finns det inom idrotten i Skåne 15 personer som har verklig kompetens och gott självförtroende i barnrättsfrågor. Dessa personer finns i viktiga roller i förbund som når en stor andel av skånsk barn- och ungdomsidrott.

En allmänt mycket större medvetenhet om barnrättsperspektiv bland Skåneidrotten och övriga distriktsförbunds personal, ledning och styrelserum. Det innebär att ”barnets bästa” blir mycket oftare prövat mot diverse verksamheter som bedriver eller är på väg att starta. Det händer nog att det sipprar ner på föreningsnivå men här gäller det att vara uthållig och tro på att vinden blåser åt rätt håll.

Flitigt nätverkande i barnrättsfrågan både internt och externt ger ständig påfyllning av både kompetens och inspiration.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!