Publicerad: 18 augusti 2020

Barnrättsstrategernas arbete i Helsingborgs stad

I Helsingborgs stad har det skapats ett nätverk för barnrättsstrateger och i Kulturförvaltningen arbetar barnrättsstrategerna med bland annat barnhearings.

Sektorsövergripande - nätverk för utbildade barnrättsstrateger har skapats

Nätverk för utbildade barnrättsstrateger från olika förvaltningar (stadsledningsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen) har skapats.
Genom det interna barnrättsnätverket som bildades år 2015 kan deltagarna stärka varandra i arbetet för barnets rättigheter i respektive förvaltning. De utbyter information, erfarenheter, metoder och perspektiv med varandra och genom det blir alla klokare. Ibland lånar de in varandra för att hålla utbildningar och föreläsningar om barnkonventionen.

Gruppen har tillsammans arrangerat barnhearings två år i rad för kommunfullmäktige utifrån ett politiskt uppdrag. De uppmärksammar också 20 november årligen genom olika aktiviteter.
Barnrättsstrategerna har bildat arbetsgrupper som utvecklar verktyg som utbildningsmaterial, barnchecklistor, barnmentorprogram för att inspirera och stödja organisationen i arbetet med barnets rättigheter – och det blir extra aktuellt inför att barnkonventionen bli lag 2020.

Kulturförvaltningen - Barnrättsstrategernas arbete

Kulturförvaltningen har för närvarande tre Barnrättsstrateger, varav två är aktiva i stadens barnrättsstrateg-grupp som samordnas från kommunledningen. Gruppen har sedan två år tillbaka skapat en återkommande dag för barnhearing där politiker under en dag efter ett personligt schema besökt skolor och förskolor. I grupper om 4-5 politiker har de varit på en skola eller förskola för att ta del av barnens och ungdomarnas vardag och LYSSNAT på deras tankar om framtidstro. Barnrättsstrategerna har fördelat sig på de olika skolorna och förskolorna och dokumenterat dagen. Arbetet började som ett uppdrag från politikerna och arbetet fortsätter för att skapa en tradition.

I Kulturförvaltningen och Fastighetsförvaltningen finns ”Barnmentorer”, barn och ungdomar som följer en tjänsteman inom kommunen som dess mentor. Det här är i sin linda men förhoppningar finns om att det kommer att bli bra.

Genom kontakt med en scenkonstgrupp (Globträdet) har en av Barnrättsstrategerna initierat en möjlighet till nätverksbygge med Kenya och Nairobi mellan skolor, Barnrättsstrategerna och Stadsbyggnadsförvaltingen där förhoppningen är att plantera barnens träd i staden, likt Globträdet gjort på FN området i Nairobi. Syftet med den specifika planeringen är att skapa en symbolisk plats för samtal mellan makthavare i närsamhället och barn och ungdomar. Möjlighet till partnerskap finns men det tar tid att bygga upp på ett trovärdigt sätt.
I fler förvaltningar har Barnrättsstrategerna skapat informativa program för medarbetare där material från såväl utbildningen till Barnrättsstrateg som eget material har tagits fram för att höja medvetenheten kring hur barnsyn, människosyn, kunskapssyn och kultursyn hänger ihop. Såväl det inre som det yttre klimatet spelar roll när de kommande generationerna sak få den absolut bästa grogrund vi kan ge dem.

Effekter

Det är ännu för tidigt att prata om effekter i de mer konkreta aktiviteterna men det kan konstateras att barnrättsfrågorna inte är bortglömda och där har samordningen från Kommunförbundet Skåne och den fortsatta kontakten mellan kommunerna i barnrättsfrågor varit helt avgörande. Sen gäller det att skapa konkreta avtryck i vardagsarbetet framöver vilket måste komma från såväl ledningen som från utförarna.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!