Publicerad: 11 april 2019

Barnrättsstrategernas arbete i Eslövs kommun

I kommunens i Kultur- och fritidsförvaltning diskuteras barnrättsfrågan på arbetsplatsträffar och förskoleverksamheten arbetar medvetet med olika artiklar utifrån barnens intressen och kunskapsbank.

Kultur- och fritidsförvaltningen har regelbundet barnrättsfrågan uppe på arbetsplatsträffar

Efter att Kultur- och Fritidsförvaltningen lät utbilda en Barnrättsstrateg har flera aktiviteter genomförts.

En effekt på lång sikt är att Kultur-och fritidsnämnden sedan september 2016 belyser sina ärenden med barnrättsperspektiv och tar beslut utifrån en barnchecklista.
En annan tydlig effekt är att Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare kontinuerligt har barnrättsfrågan uppe på arbetsplatsträffar. Detta leder förhoppningsvis till att barn känner av barnrättsarbetet när de besöker verksamheterna.

Förskoleverksamhet arbetar medvetet med olika artiklar utifrån barnens intressen och kunskapsbank

Medvetna pedagoger håller fanan högt i arbetet med barnkonventionen.

Eslövs kommun arbetar med Unicefs metod ”Rättighetsbaserad förskola” – där arbetssättet medför att barnkonventionen tillämpas i den dagliga utbildningen av barnen.
Det sker ett medvetet arbete med olika artiklar utifrån barnens intressen och kunskapsbank. Arbetet har stort fokus på värdegrundsarbetet. Rättighetsbaserad förskola finns med som ett fokusområde i kvalitetssäkringssystemet. De flesta av de äldre barnen vet vad som står i delar av barnkonventionen. Arbetet involverar hela familjen i detta viktiga arbete genom barnens projektarbete på förskolan. Stolta pedagoger som verkar för barns rättigheter.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!