Publicerad: 7 maj 2019

Effekter av barnrättsstrategernas arbete

Efter åtta års barnrättsarbete i Skåne finns ett sammanhang för alla som är intresserade av att arbeta med barnets rättigheter. Kontinuerliga utbildningar och en långsiktig satsning på nätverk gör att fler beslut fattas och fler aktiviteter genomförs i barnrättens tecken.

Idag är rättigheterna oftare än tidigare på dagordningen i de olika kommunerna och i Region Skåne och det fattas även mer genomgripande beslut i frågan. Kommunförbundet Skåne har vid ett flertal tillfällen varit inbjudet för att informera, inspirera och utmana kommunerna i Skåne. Allt detta engagemang har gett resultat på olika nivåer.

Eslövs kommun

I Eslövs kommun i Kultur- och fritidsförvaltningen diskuteras barnrättsfrågan på arbetsplatsträffar och förskoleverksamheten arbetar medvetet med olika artiklar utifrån barnens intressen och kunskapsbank.

Barnrättsstrategernas arbete i Eslövs kommun

Helsingborgs stad

I Helsingborgs stad har det skapats ett nätverk för barnrättsstrateger och i Kulturförvaltningen arbetar barnrättsstrategerna med bland annat barnhearings.

Barnrättsstrategernas arbete Helsingborgs stad

Hässleholms kommun

I Hässleholms kommun arbetar en barnrättsstrateg som även är anhörigstrateg med en rad aktiviteter som syftar till att höja medvetenheten och förhoppningsvis starta processer i de egna arbetsforumen kring hur barnkonventionen kan göras levande.

Barnrättsstrategernas arbete i Hässleholms kommun

Höganäs kommun

I Höganäs kommun sker ett förvaltningsövergripande arbete tillsammans med lokal polis sker genom till exempel trygghetsvandringar pizzakonvent och inflytandeforum.

Barnrättsstrategernas arbete i Höganäs kommun

Lunds kommun

I Lunds kommun har Kultur- och fritidsförvaltningen barnrättspiloter som ses regelbundet och diskuterar barnrättsfrågor och i förskolorna i Veberöd spelar Barnrättsstrategen en viktig roll för värdegrundsarbetet.

Barnrättsstrategernas arbete i Lunds kommun

Malmö stad

I Malmö stad har Förskoleförvaltningen utbildat alla förskolechefer och stödfunktioner om barnets rättigheter, Kulturförvaltningen har utrett frågan om var ett nytt allaktivitetshus ska ligga i Malmö med utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv.

Barnrättsstrategernas arbete i Malmö stad

Simrishamns kommun

Här arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen med barnbokslut. På övergripande nivå utvecklas barnrättsperspektivet med hjälp av utbildade Barnrättsstrateger. På Barn- och utbildningsförvaltningen ger en barnrättsgrupp stöd vid framtagandet av barnkonsekvensanalyser.

Barnrättsstrategernas arbete i Simrishamns kommun

Sjöbo kommun

Här finns en kommunövergripande policy som innebär att alla förvaltningar ska ha minst en utbildad barnrättstrateg. Socialtjänsten och Elevhälsan har flera utbildade Barnrättsstrateger som tillsammans diskuterar artiklarna i konventionen och sprider utbildning till skolpersonal.

Barnrättsstrategernas arbete i Sjöbo kommun

Skurups kommun

I Skurups kommun rustas Barn- och ungdomsfullmäktige inför att konventionen blir lag.

Barnrättsstrategernas arbete i Skurups kommun

Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun arbetar med ungas delaktighet i det tobaksförebyggande arbetet.

Barnrättsstrategernas arbete i Trelleborgs kommun

Ystads kommun

I Ystads kommun sker barnrättsarbetet på flera fronter, Kommunfullmäktige har beslutat att prövningar av barnets bästa ska göras och en plan för barnets rättigheter har antagits.

Barnrättsstrategernas arbete i Ystads kommun

Skåneidrotten

Barn- och ungdomsidrotten är en ideell verksamhet, som har ett nätverk för Barnrättsstrateger.

Barnrättsstrategernas arbete i Skåneidrotten

Free-zone

FreeZone är en förening och del av ideell sektor som arbetar för att främja barns och ungas rättigheter och förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. Organisationen har stärkande och rättighetsbaserade aktiviteter för och med barn och unga. Den primära målgruppen är 11-22 år.

Föreningen Free-zone

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!