Publicerad: 30 november 2017

Fråga och svar

Styrning

Det finns ett beslut som är fattat på högsta nivå om att arbeta med barnkonventionen

Forskning och erfarenhet visar att det är större chans att barnrättsfrågorna genomförs i en organisation om det finns ett fullmäktige- eller styrelsebeslut. 

Det finns ett beslut om återrapportering av barnrättsarbetet till den politiska nivån

Det som inte efterfrågas i en organisation kommer aldrig att utföras. Därför är det viktigt att det finns ett krav på återrapportering till den politiska nivån. Då måste arbetet redovisas.

Beslutad budget innefattar ett barnrättsperspektiv

Att en budget innefattar ett barnrättsperspektiv innebär att innehållet är genomlyst med utgångspunkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12.

Förtroendevalda har fått utbildning om konventionen och dess tillämpning i beslutsprocesser

För att kunna fatta rättighetsbaserade beslut är det en förutsättning att kunskap finns om vad det innebär. Utbildningen ska innehålla moment som både relaterar till rättigheterna och till den beslutande nivåns ansvar för implementering i hela organisationen.

Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor används som underlag för beslut

Av artikel 2 i konventionen framgår att inget barn får diskrimineras på någon grund. För att få kunskap om hur det ser ut för barn menar FN-kommittén att det ska göras kartläggningar och datainsamlingar som synliggör förändringar av barns uppväxtvillkor.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!