Publicerad: 27 november 2020

Fråga och svar

8. Genomför aktiviteter på olika nivåer

Informera era målgrupper, till exempel genom att uppdatera webben, skapa nyhetsbrev, och informera barn och unga.

Använd SKR:s kortlek för diskussioner på arbetsplatsträffar eller gör webbutbildningen som är framtagen av Västra götalandsregionen och SKR.

Kortlek barnets rättigheter

Webbutbildning Barnkonventionen - från teori till praktik

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!