Publicerad: 21 september 2017

Fråga och svar

3. Verka för att det ska finnas ett krav på återrapportering till den politiska nivån

För att säkra att rättigheterna tillämpas i organisationen är det viktigt med återrapportering till politikerna. De behöver veta vad som är utfört i förhållande till de beslut som är fattade.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!