Publicerad 13 april 2021

Genomförande av barnkonventionen

SKR har samlat många års erfarenheter från lokalt och regionalt arbete som visar vad som är framgångsrikt. 

Framgångsfaktorer för barnrättsarbetet

Många års erfarenheter av lokalt och regionalt barnrättsarbete har visat att det finns ett antal framgångsfaktorer som är viktiga att beakta.

Framgångsfaktorer i nio steg för barnrättsarbetet

Att följa upp barnrättsarbetets utveckling

Här presenteras ett antal implementerings- och tillämpningsnycklar som kan bidra till att ge en bild av hur långt det regionala och lokala barnrättsarbetet har kommit. Materialet är tänkt som ett stöd till den egna organisationen för att öka förståelsen för vad som driver utveckling inom barnrättsområdet och hur orsakssammanhang kan se ut. Det gäller även uppföljning av mål som är formulerade med barnrätten som utgångspunkt. Det är inte heltäckande och ambitionen är att materialet ska vara realistiskt att använda och får därför inte vara för omfattande.

Implementeringsnycklar för uppföljning

Implementeringsnycklarna är valda med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter, de tolkningar som FN-kommittén för barnets rättigheter gjort och aktuell forskning. Nycklarna är framtagna i samverkan mellan SKR och Barnrättskonsulterna, och processade bland medarbetare i kommuner och regioner.

Implementeringsnycklar för uppföljning av barnrättsarbete

Tillämpningsnycklar verksamheter

Tillämpningsnycklarna är också valda med samma utgångspunkt som ovan, men riktar sig till olika verksamheter och deras arbete. Tänk på att tillämpningsnycklarna är ett urval av rättigheter att följa upp i sin egen verksamhet. Även om samtliga nycklar är på plats går det alltså inte att luta sig tillbaka. Det finns mycket som återstår.

Tillämpningsnycklar för att följa upp barnrättsarbetet i verksamheter

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset