Publicerad 17 november 2021

Barnkonventionen är svensk lag

Barnkonventionen blev svensk lag 2020. En vägledning om tolkning och tillämpning har tagits fram och barnkonventionsutredningen har redovisat sitt betänkande.

Vägledning och utredning om barnkonventionen

Regeringskansliet har tagit fram en vägledning som stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention av barnets rättigheter (barnkonventionen).

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, Regeringen

Barnkonventionsutredningen har redovisat sitt betänkande. Utredningens uppdrag var att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, som blev svensk lag 2020.

Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63), Regeringen

Evenemang

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset