Publicerad: 18 september 2020

Barnkonventionen svensk lag

Samtidigt som barnkonventionen blev svensk lag i år pågår en utredningen om barnkonventionen som beräknas redovisas i november 2020.

Vägledningen om tolkning och tillämpning av barnkonventionen är nu publicerad och med anledning av det har Barnombudsmannen fått ett uppdrag att utbilda och sprida information om detta:

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Uppdrag till Barnombudsmannen att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Utredning om barnkonventionen

Barnkonventionsutredningen ska redovisa sitt betänkande 15 november 2021. Utredningens uppdrag är att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, som blev svensk lag i år.

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!