Publicerad: 11 februari 2021

Mänskliga rättigheter och jämlikhet

Mänskliga rättigheter (MR) förverkligas till stor del genom verksamheter i kommuner och regioner. Därför ger SKR stöd till sina medlemmar för att arbeta systematiskt med MR och jämlikhetsfrågor, såsom jämställdhet, kvinnofrid, barnets rättigheter och folkhälsa.

Illustration med två personer som skakar hand.

SKR ska stärka och fördjupa arbetet inom mänskliga rättigheter under 2018-2020.

Illustration: Två kvinnor och en lite pojke

SKR stödjer kommuner och regioner att stärka det våldsförebyggande arbetet och förbättra stödet för våldsutsatta kvinnor och barn.

Illustration med fyra peroner.

E-utbildning, rättighetskortlek och erbjudande om lokal utbildning för ökad integrering av MR i styrning och ledning.

En lärare i lektionssal och ett barn som räcker upp handen.

Arbetet med jämställdhet måste involvera pojkar och män, och utmana föreställningar om manlighet.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar

Publikationer

SKR:s mänskliga rättigheterblogg

Nyhetsbrev

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!