Publicerad 20 oktober 2021

Utvärdera din kommun med Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Vill du beställa en utvärdering med kommunkompassen, eller önskar mer information om erbjudandet? Gör en intresseanmälan ovan genom att fylla i ett formulär och skicka det till oss. SKR kontaktar dig inom kort.

Därför ska din kommun göra en utvärdering

En kommun som använder sig av Kommunkompassen får en genomlysning av kommunkoncernen utifrån ett övergripande perspektiv. Resultatet kommer att visa på både styrkor och förbättringsområden inom de åtta områdena.

Utvärderingens resultat är ett gott stöd för kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete samt ger kommunen även en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att lära sig av.

Kommunen får tillbaka sitt resultat i en skriftlig rapport samt erbjuds också få en återkoppling med muntlig redovisning. Många kommuner väljer efter några års förbättringsarbete att genomföra en ny Kommunkompass för att på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade.

Utvärdering sker på plats i kommunen eller digitalt

SKR erbjuder kommunen att genomföra Kommunkompassen digitalt eller på plats i din kommun. Vid en digital utvärdering genomför SKR intervjuer med ett digitalt verktyg som vi bjuder in till. Även återrapporteringen går att genomföra digitalt om så önskas.

SKR erbjuder stöd efter utvärderingen

SKR kan erbjuda kommuner stöd i förbättrings- och utvecklingsprocessen att ta nästa steg med utvecklingsarbetet, till exempel genom en workshop eller seminarium.

Kostnad

Kostnad för hela utvärderingen är 85 000 kronor. I priset inkluderar resor, övernattning, förberedelser, besök, slutrapport samt muntlig återkoppling. SKR:s utvärdering och den muntliga återkopplingen sker vid två olika tillfällen.

Information om Kommunkompassen

I filmen berättar SKR för dig om hur en utvärdering med kommunkompassen praktiskt går till väga, hur kommunen ska ta hand om sitt resultat, vad som undersöks i Kommunkompassen, vilken nytta en kommun har av att genomföra en utvärdering. Du får veta om revideringar som gjorts och får ta del av konkreta exempel.

Filmens längd är 9 minuter och 15 sekunder.

Åtta områden granskas i Kommunkompassen

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik demokratiaktör, samhällsbyggare, välfärdsaktör och arbetsgivare.

Kommunkompassen belyser kommunens förmåga att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv samt hur samspelet mellan olika verksamheter och aktörer fungerar. Den fokuserar även på vad som kännetecknar en kommun som bygger välfärd utifrån medborgarens behov. Vid en utvärdering ställer SKR frågor kring hur kommunen arbetar inom olika områden som:

 • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
 • Samhällsutveckling
 • Styrning och kontroll
 • Effektivitet
 • Brukarens fokus
 • Kvalitetsutveckling
 • Arbetsliv och Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Informationsansvarig

 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare
 • Linda Nordberg
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset