Publicerad: 15 januari 2020

Resultat 2017, KKiK

Här finns resultatsammanställning för 2017 inom Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2017 deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden.

Under 2017 inleddes en översyn av KKiK tillsammans med alla deltagande kommuner och den fortsätter under 2018. Syftet är att hitta områden och mått som på bästa sätt mäter kvalitet utifrån de utmaningar som kommunerna har idag.

Ta del av resultatet

Resultatrapport KKiK 2017 (PDF, nytt fönster)
(slutversion 2018-02-19)

Resultattabell KKiK 2017 (EXCEL, nytt fönster)
(slutversion 2018-02-19)

Axeldiagram KKiK 2017 (EXCEL, nytt fönster)
(slutversion 2018-02-19)

Nyhetsartikel: Kommuner får allt bättre tillgänglighet (SKR)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!