Publicerad: 16 januari 2020

Resultat och analys, förbättra och utveckla verksamhet

KKiK projektet sammanställer resultaten varje år. Dessa analyseras och presenteras av kommunerna på olika sätt för förtroendevalda och medborgare. Utifrån analysen sker åtgärder för att att förbättra verksamheter och tjänster för medborgarna.

Sammanställningar av resultat

En presentation av resultaten med olika jämförelser sker i januari varje år för alla medverkande kommuner i KKiK. På webbplatsen redovisar projektet de två senaste resultaten. Om du önskar få information om resultatsammaställingar tidigare år kan du kontakta oss.

Presentera resultat

Den enskilde, så som medborgare, politiker och tjänstemän, ska kunna skapa mening ur KKiK-resultatet. För att detta ska kunna ske krävs bra resultatpresentationer. SKR har tagit fram ett stödmaterial.

Analysera - förbättra tjänster och verksamheter

Att analysera resultatet är nödvändigt för att skapa nytta ur resultaten från KKiK. Med stöd av analysen kan kommunerna förbättra verksamhet och tjänster för medborgare .

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!