Publicerad: 29 maj 2020

Skriva tal till politiker

Tips till dig som ska skriva tal till politiker som ska ut på internationella uppdrag.

Grunden

Våra politiker är vana att tala på svenska i svenska sammanhang. De flesta har behov av ett bra talstöd i internationella sammanhang, även de internationellt aktiva.

 • För en dialog med talaren. Vad vill hon eller han ha? Är det stolpar eller ett färdigskrivet manus? Försök ringa in språkkompetensen.
 • Sker talet på engelska eller ska det tolkas? Är det konsekutiv tolkning eller simultantolkning? Om talaren behöver vänta in tolkens översättning kortas taltiden till ungefär hälften.

Sammanhanget

 • Vilken är målgruppen? Politiker/tjänstemän, länder, "hög nivå/låg nivå"
 • Vad är de intresserade av? Är det faktamässigt eller mer visionärt/politiskt?
 • Mötesformen? Seminarium/arbetsgrupp/stor konferens.
 • Hur passar talet in? Titta på programmet - konsultera arrangörerna

Utformning

 • 12-14 punkter.
 • Två raders avstånd - underlättar läsning och egna anteckningar.
 • Fetlägg viktiga ord.
 • Längden avpassad till tillgänglig taltid.

Innehåll och stil

 • Vad är talets huvudbudskap? Bygg talet kring detta.
 • "Fru borgmästare, mina damer och herrar…" Inga sirligheter men avpassat artigt.
 • Komplimentera värdarna/värdlandet.
 • Utgå inte från Sverige som universums centrum. Beskriv gärna svenska erfarenheter men missionera inte. Lyft gärna exempel från andra länder.
 • Använd enkelt språk. Om engelska, undvik svåra ord annat än väl etablerade termer.
 • Ge lokala/regionala exempel från talarens hembygd eller öppna för att talaren kan göra det.
 • Beroende på sammanhang kan man avsluta med några påståenden eller frågeställningar.

Avslutande koll

 • Går huvudbudskapet fram?
 • Fungerar talet om det läses innantill (ej ovanligt)? Kan retoriska frågor och andra tekniker lätta upp?
 • Har tolkarna fått talet i tid så de är bekanta med materialet?

Informationsansvarig

 • Matilda Lindberg
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!