Publicerad 15 oktober 2021

SKR, Bryssel

SKR har ett kontor i Bryssel som stödjer förbundets intressebevakning i EU-relaterade frågor. 

Brysselkontoret utvecklar kontakter med EU:s institutioner och bevakar olika EU-relaterade frågor som berör kommuner och regioner. Kontoret ger förbundets fackenheter information i olika relevanta sakfrågor för att dessa aktivt ska kunna påverka EU:s beslut.

Kontoret fungerar också som en mötesplats för förbundets politiker, medarbetare och medlemmar.

Regionkommitténs svenska delegation får på plats i Bryssel både praktiskt och sakfrågerelaterat stöd i arbetet vid utskottsmöten och plenarsessioner.

Besök Brysselkontoret

I mån av tid och möjlighet tar vi emot alla grupper som önskar besöka oss i Bryssel. Vi förmedlar aktuell "EU-kunskap", relaterad till den vardagliga verksamheten i kommuner och regioner.

Intresseanmälan, besök SKR:s Brysselkontor (Word) Word, 45 kB.

Praktik på SKR:s Brysselkontor

SKR:s Brysselkontor erbjuder en avlönad praktikplats varje vår och höst. Som praktikant deltar du i kontorets löpande arbete. Praktikplatsen riktar sig till dig som har en avslutad eller nästan avslutad akademisk grundutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning.

Informationsansvarig

  • Marcus Holmberg
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset