Publicerad: 1 juni 2020

Utskott, Regionkommittén

Mycket av kommitténs arbete sker i de sex utskotten. Det är i utskotten som yttrandena bereds innan de slutligt antas av Regionkommittén vid någon av de fem årliga plenarsessionerna.

Under mandatperioden 2020-2025 finns det sex utskott i Regionkommittén. Sverige företräds av fyra ledamöter i varje utskott.

CIVEX-utskottet

Ansvarar för bland annat medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser.

 • Marie Johansson (S), Gislaveds kommun
 • Filip Reinhag (S), Region Gotland
 • Linda Allansson Wester (M), Svedala kommun
 • Frida Nilsson (C), Lidköpings kommun

COTER-utskottet

Ansvarar för bland annat sammanhållningspolitiken, transport, urbana frågor, fysisk planering, makroregionala strategier och EU:s budget.  

 • Tomas Riste (S), Region Värmland
 • Ilmar Reepalu (S), Region Skåne
 • Marie-Louise Rönnmark (S), Umeå kommun
 • Anders Knape (M), Karlstads kommun

ECON-utskottet

Ansvarar för bland annat ekonomisk politik, inre marknaden, statligt stöd, industri och konkurrens- och skattepolitik.

 • Pehr Granfalk (M), Solna stad
 • Suzanne Frank (M), Region Kronoberg
 • Samuel Gonzales Westling (V), Hofors kommun
 • Kikki Liljeblad (S), Norrköpings kommun

SEDEC-utskottet

Ansvarar för bland annat sysselsättning, socialpolitik, innovation och forskning, utbildning, ungdomsfrågor och kultur.

 • Jelena Drenjanin (M), Huddinge kommun
 • Charlotte Nordström (M), Västra Götalandsregionen
 • Sara Heelge Vikmång (S), Huddinge kommun
 • Yoomi Renström (S), Ovanåkers kommun

ENVE-utskottet

Ansvarar för bland annat miljö, klimatförändringar och energi.

 • Karin Wanngård (S), Stockholm stad
 • Carin Lidman (S), Västerås stad
 • Jonny Lundin (C), Region Västernorrland
 • Åsa Ågren Wikström (M), Region Västerbotten

NAT-utskottet

Ansvarar för bland annat landsbygdsutveckling, fiske- och havspolitik, livsmedelsproduktion, konsumentskydd, turism och folkhälsa.

 • Ulrika Landergren (L), Kungsbacka kommun
 • Birgitta Sacrédeus (KD), Region Dalarna
 • Alexander Wendt (M), Region Blekinge
 • Emma Nohrén (MP), Lysekils kommun

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Marcus Holmberg
  Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!