På gång inom EU, del 2

Webbsändning som handlar om om aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner. Det här avsnittet fokuserar bland annat på kampanjen #Power2Her, digitalisering inom hälso- och sjukvård samt den europeiska planeringsterminen.

Program och gäster

  • Lena Micko, ordförande för SKR om kampanjen #Power2Her, vikten av att kvinnor finns representerade i alla politiska församlingar, på alla nivåer
  • Patrik Sundström, SKR, programansvarig för eHälsa
  • Annika Lindberg, SKR:s Internationella sektion om förslaget till EU:s långtidsbudget
  • Jens Mathiessen, Kommissionens representation i Sverige, EU:s planeringstermin och dess koppling till den regionala nivån
  • Regionkommittén, intervjuer med flera svenska ledamöter

Gå direkt till det avsnitt du vill se genom att klicka på de vita markeringarna i videospelarens tidslinje.

Informationsansvarig

  • Karin Flordal
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!