Publicerad: 14 februari 2018

Stöd i arbetet med globala FN-mål

Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska FN-förbundet genomför en gemensam satsning för att hjälpa kommuner, regioner och landsting i arbetet med att möta målen i Agenda 2030.

Regeringen presenterar senare i vår sin handlingsplan för hur Sverige ska nå de globala målen senast år 2030. Utanförskap, hållbar konsumtion och klimatförändringen är bara några av alla de utmaningar som kommuner, regioner och landsting står inför när de ska växla om till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Kommunikationsprojekt med stöd av Sida

SKL och Svenska FN-förbundet påbörjar nu ett gemensamt kommunikationsprojekt med syftet att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030. Projektet genomförs med stöd av Sida och ska pågå under tre år.

– Det varierar hur långt kommunerna, landstingen eller regionerna har kommit i sitt arbete med Agenda 2030. När vi under förra året frågade vilket stöd som behövdes i arbetet det tydligt att det var utbildning och kommunikationsinsatser som efterfrågades. Det försöker vi nu möta i och med projektet tillsammans med Svenska FN-förbundet, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommuner och landsting bildar referensgrupp

Under 2018 kommer sex kommuner: Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping och Växjö samt ett landsting: Sörmland, att ingå i en referensgrupp. De har gemensamt ett stort engagemang för Agenda 2030. Under året får de möjlighet att vara med och lämna synpunkter på det material som tas fram.

– Agenda 2030 är ett historiskt tillfälle att ställa om hela Sverige till hållbar utveckling. Det handlar om sambandet mellan det lokala och det globala, de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling och synergieffekter mellan hållbarhetsperspektiven, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Agenda 2030

2015 antog FN:s generalförsamling en ny hållbar utvecklingsagenda, Agenda 2030, som ersätter de tidigare milleniemålen. Agendan består av 17 utvecklingsmål och började gälla den 1 januari 2016.

De 17 målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!