Publicerad: 12 maj 2020

Covid-19 och det nya coronaviruset – detta gör EU

Information om EU:s arbete relaterat till sjukdomen covid-19 och det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

EU:s roll

EU saknar principiellt befogenheter på hälso- och sjukvårdsområdet, och har en samordnande roll i sammanhanget. EU koordinerar bland annat produktion och distribution av sjukvårdsmateriel samt arbetar för att säkerställa upprätthållandet av den inre marknaden.

Information från EU-myndigheter och institutioner

Här sammanställs länkar till relevanta EU-myndigheter och institutioners arbete med det nya coronaviruset.

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

ECDC övervakar coronavirusutbrottet och bistår medlemsländer och Europeiska kommissionen med riskbedömningar, vägledning för folkhälsoarbete samt råd angående motåtgärder.

ECDC: COVID-19

Europeiska kommissionen

Kommissionen samordnar EU:s insatser mot coronakrisen. De övergripande prioriteringarna är att plana ut antalet smittade för att ge vården andrum, samt att säkra varuflödet på EU:s inre marknad. Kommissionen har presenterat en handlingsplan med fem konkreta huvudåtgärder för att motverka coronaviruset och dess konsekvenser:

 • Säkra tillgången på skyddsutrustning.
 • Minska negativa ekonomiska konsekvenser av smittan.
 • Inrätta ett investeringsinitiativ för SME:s och vårdsektorn.
 • Säkerställa gemensamma riktlinjer för medlemsländernas åtgärder gällande gränsskydd utan att hindra flödet av varor.
 • Begränsa resor till EU som ej är nödvändiga.

Den 15 april presenterade kommissionen en gemensam europeisk färdplan för stegvis lättnad av coronarelaterade åtgärder och restriktioner. Medlemsländernas respektive utfasning ske på ett samordnat vis, med beaktande av tre kriterier: varaktig minskad smittspridning, tillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvård samt lämplig övervakningskapacitet för motverkan av vidare spridning.

Europeiska kommissionen: Coronaviruset – vad gör EU?

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd

Stats- och regeringscheferna samt ministerråden inom olika politikområden sammanträder via videokonferenser för att diskutera konsekvenser och lösningar av coronavirusutbrottet. Det kroatiska ordförandeskapet i ministerrådet koordinerar EU:s arbete med krisen genom EU:s krishanteringsmekanism EU-arrangemangen för integrerad politisk krishantering (IPCR). Rådets övergripande fokus är just nu att:

 • Begränsa smittspridningen.
 • Säkra tillgången till medicinsk utrustning.
 • Främja forskning som bidrar till behandlingar/vacciner.
 • Hantera krisens socioekonomiska konsekvenser.
 • Hjälpa EU-medborgare som är strandsatta i länder utanför EU.

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd: Coronaviruset

Europaparlamentet

Med anledning av coronavirusutbrottet har Europaparlamentet i nuläget ställt in sina Strasbourg-sessioner. Under rådande omständigheter genomförs specialinsatta plenarsessioner i Bryssel för att snabbt kunna omrösta kommissionens förslag. För att Europaparlamentet ska upprätthålla sin demokratiska funktion erbjuds parlamentarikerna för första gången möjligheten att rösta på distans. Europarlamentet efterfrågar ökad solidaritet mellan medlemsländerna och menar att EU nu måste arbeta långsiktigt för att minska de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet i unionen.

Europarlamentet: EU:s åtgärder för att tackla coronaviruset

Informationsansvarig

 • Dag Håkansson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!