Publicerad: 5 juni 2020

SKR:s internationella projekt

Svenska kommuner och regioner har i mer än trettio år bidragit till det svenska biståndet genom SKR och dess föregångare.

Idag arbetar SKR med svenska biståndspengar på fyra kontinenter – Asien, Afrika, Sydamerika och Europa. Projekten finansieras av Sida och genomförs av vårt internationella konsultbolag SKL International. Många av projekten har direkt bäring på de globala målen. Några exempel:

  • SymbioCity är samlingsnamnet för ett antal projekt som syftar till att bidra till hållbara städer (mål 11). För närvarande pågår arbete i Kenya, Colombia och Myanmar.
  • I Bolivia har vi påbörjat arbetet med ett projekt för att bidra till städers förmåga att hantera klimatförändringar (mål 13).
  • I Ukraina arbetar vi för en decentralisering av utbildningen, med syfte att fler barn och ungdomar ska få tillgång till bättre utbildning (mål 4).
  • I Tunisien bidrar vi till en decentraliseringsprocess som innebär att människor får närmare till beslutsfattarna och lättare kan ställa krav (mål 16). Vi arbetar också med att stärka kommunernas dialog med sina medborgare, exempelvis i Turkiet och Colombia.
  • I Irak har vi bidragit till att bygga upp den regionala socialtjänsten för att servicen till medborgarna ska bli bättre (mål 3).
  • I de allra flesta projekt har vi också ett fokus på ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. I Serbien, Tunisien och Turkiet har vi givit stöd till att bygga upp arbetsgrupper för jämställdhet inom de nationella kommunförbunden (mål 5).

SKL international

Genom att arbeta med kommunförbund i andra länder har vi möjlighet att vara till nytta för hela den kommunala sektorn i landet och därmed bidra till att utveckla grundläggande samhällsservice och lokal demokrati samtidigt som vi stödjer förbunden i deras arbete att påverka systemen för lokalt självstyre.

Informationsansvarig

  • Matilda Lindberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!