Publicerad 25 mars 2021

Prioriterade EU-frågor, SKR

Under 2021 ska SKR fokusera på åtta EU-frågor som är viktiga för kommuner och regioner.

SKR:s styrelse har antagit åtta prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2021. Dessa ingår även i SKR:s verksamhetsplan för 2021. För varje prioriterad fråga finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året, samt förväntade resultat.

Beskrivning av SKR:s prioriterade EU-frågor 2021 i kortversion (PDF) Pdf, 183 kB.

Bakgrundsdokument Prioriterade EU-frågor 2021 (PDF) Pdf, 1 MB.

Prioriterade EU-frågor 2021

  • EU:s migrations- och asylpakt
  • Den sociala dimensionen av EU genom en rättvis och inkluderande återhämtning för alla
  • Översyn av statsstödsregler och riktlinjer
  • EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
  • Ett klimatneutralt EU 2050
  • Mobilitet och infrastruktur
  • Horisont Europa
  • EU-kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset