Publicerad: 15 januari 2020

SKR:s prioriterade EU-frågor

Under 2020 ska SKR fokusera på nio EU-frågor som är viktiga för kommuner och regioner.

SKR:s styrelse har antagit nio prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2020. Dessa ingår även i SKR:s verksamhetsplan för 2020. För varje prioriterad fråga finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året, samt förväntade resultat.

Beskrivning av SKR:s prioriterade EU-frågor 2020 i kortversion (PDF, nytt fönster)

Bakgrundsdokument Prioriterade EU-frågor 2020 (PDF, nytt fönster)

Prioriterade EU-frågor 2020

 • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • Den sociala dimensionen av EU
 • Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer
 • EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
 • Ett klimatneutralt EU 2050
 • Mobilitet och infrastruktur
 • Sammanhållningspolitiken 2021-2027
 • Horisont Europa
 • EU-kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik

Informationsansvarig

 • Niklas Hellblom
  Handläggare
 • Milla Järvelin
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!